M
 
GENERAL DATA PROTECTION REGULATION 
 

Denne privatlivspolitik beskriver, hvordan STOMP4FUN indsamler og behandler personoplysninger i forbindelse med samarbejdet med vores kunder og partnere.

STOMP4FUN  behandler de oplysninger, du giver os, eller vi indsamler om dig, i overensstemmelse med gældende lovgivning og regler. Vi er bevidste om, at dine oplysninger behandles med respekt for fortrolighed og for dit privatliv.

Vi er forpligtet til at overholde persondatalovens bestemmelser og sikkerhedsbekendtgørelsen om behandling af personoplysninger.

Vi forpligter os til, ikke at benytte kundens personoplysninger til andet end hvad der er nødvendigt for at kundens løsning/produkter/tjenester fungerer efter hensigten.Vi er forpligtet til, at træffe de nødvendige tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger mod, at kundens oplysninger hændeligt eller ulovligt tilintetgøres, fortabes eller forringes samt mod, at de kommer til uvedkommendes kendskab.

STOMP4FUN videregiver kun personlige oplysninger, hvis det kræves af lovgivningen, eller hvis der foreligger en retskendelse.

STOMP4FUN er dataansvarlig for behandlingen af de personoplysninger, som vi har indhentet eller modtaget om dig i forbindelse med en booking, tilbud eller henvendelse.

Du finder vores kontaktoplysninger nedenfor.

STOMP4FUN
Linkøpingvej 277
4000 Roskilde

CVR-nr.: 37051926
Telefon: +45 4229 9570
info@stomp4fun.dk

Formålene med behandlingen af dine personoplysninger.

Vi behandler dine personoplysninger til følgende formål:

  • Levering af produkter, tjenester og services.
  • Kundeservice og support.
  • After-sales kontakt
  • Til analyseformål, herunder feedback i form af spørgeskemaer.
  • Vigtige meddelelser og nyheder via e-mail.
  • Tilbudsgivning, kontrakter, aftaler samt til udsendelse af faktura og lign.
  • Produktudvikling.

 

Personoplysninger

Dine personlige oplysninger opbevares sikkert og fortroligt.

Vi indsamler kun ikke følsomme personoplysninger. Vi indsamler typisk oplysinger som findes HER på vores ´Tilbudform´.

Vi videregiver eller overlader dine personoplysninger til følgende modtagere:

Betroede medarbejderne hos STOMP4FUN har adgang til dine personoplysninger i det omfang, det er nødvendigt for at kundens løsning/produkter fungerer efter hensigten.

STOMP4FUN videregiver kun personoplysninger med henblik på levering af produkter og services, herunder forbedring. Oplysninger kan også blive videregivet, hvis det er nødvendigt for, at andre af STOMP4FUN samarbejdspartnere kan varetage deres opgaver. Samarbejdspartnere kan være en: booking agency, booking bureau, mellemmand, etc., men også personale fra stedet hvor vores workshops bliver afhold som er hoteller, kongreshaller, selskabslokaler, sportshaller, etc.

STOMP4FUN kan på nuværende tidspunkt ikke sige, hvor længe vi vil opbevare dine personoplysninger. Oplysninger om dig gemmes så længe vi vurderer, det er nødvendigt for at kunne opfylde vore forpligtelser som leverandør og for at kunne overholde gældende lovgivning, herunder bogførings-loven.

STOMP4FUN behandler de personoplysninger, som du selv giver til os, eller som vi modtager fra andre virksomheder/samarbejdspartnere eller myndigheder. STOMP4FUN kan også selv indhente oplysninger om dig fra samarbejdspartner/andre virksomheder eller myndigheder, når det er nødvendigt for varetagelsen af STOMP4FUN opgaver, herunder sikre at den workshop du har booket går efter hensigten. 

Hvis du vil gøre brug af dine rettigheder, skal du kontakte os.

Du har ret til at få urigtig oplysninger om dig selv rettet. Du har også ret til at få dine oplysninger suppleret med yderligere oplysninger, hvis dette vil gøre dine personoplysninger mere fuldstændige og/eller ajourførte.

Ret til sletning

I visse tilfælde har du ret til at få slettet oplysninger om dig, inden tidspunktet for vores almindelige generelle sletning indtræffer.

Ret til begrænsning af behandling

Du har i visse tilfælde ret til at få behandlingen af dine personoplysninger begrænset. Hvis du har ret til at få begrænset behandlingen, må vi fremover kun behandle oplysningerne _ bortset fra opbevaring _ med dit samtykke, eller med henblik på at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares, eller for at beskytte en person eller vigtige samfundsinteresser.

Ret til indsigelse

Du har i visse tilfælde ret til at gøre indsigelse mod vores ellers lovlige behandling af dine personoplysninger. Du kan også gøre indsigelse mod behandling af dine oplysninger til direkte markedsføring.

Du kan læse mere om dine rettigheder i Datatilsynets vejledning om de registreredes rettigheder, som du finder på www.datatilsynet.dk.

Klage til Datatilsynet

Du har ret til at indgive en klage til Datatilsynet, hvis du er utilfreds med den måde, vi behandler dine personoplysninger på. Du finderDatatilsynets kontaktoplysninger på www.datatilsynet.dk.

Cookies

Læs HER om vores cookies.

©Copyright

Indholdet på denne hjemmeside er beskyttet i henhold til loven om ophavsret og må ikke kopieres, reproduceres eller distribueres under nogen form -hverken helt eller delvist – uden skriftlig tilladelse fra STOMP4FUN.

Download eller kopiering af billedmateriale og/eller tekst materiale er kun tilladt, hvis der ligger en skriftlig tilladelse fra STOMP4FUN.