M

VILKÅR & BETINGELSER

Den organisation eller person, der ansætter STOMP4FUN, er i det følgende benævnt ARRANGØREN

1. STOMP4FUN forsyner stomp eller percussion instrumenter/grej til alle deltagere, medmindre andet er aftalt. ARRANGØREN sørger for et passende sted til en stomp/percussion workshop. Dette indebærer, at ARRANGØREN sørger for et sted med tilstrækkelig plads og hvor mellem (stomp) eller kraftig (percussion) støj er tilladt. Der skal være plads til at tilstrækkeligt mange mennesker kan være der.

2. Stedet hvor workshoppen skal afholdes, skal være til rådighed i forvejen, således at STOMP4FUN kan losse af og opsætning. Hvis dette ikke er muligt, vil opsætning være på bekostning af workshoptiden.

3. Workshopdeltagerne skal være i en “sober tilstand”, som vurderes af lederen af workshoppen. I praksis svarer det til 2 glas alkohol. STOMP4FUN anbefaler en percussion workshop før middagen/alkohol indtages.

4. STOMP4FUNs stomp grej, trommer og percussion instrumenter er af høj kvalitet og er fuldt ud modstandsdygtige ved normal brug: men enhver forsætlig skade forårsaget på instrumenterne skal betales i fuld pris af ARRANGØREN.

5. Workshops foregår indendørs. Hvis ARRANGØREN ønsker at have workshoppen udendørs, skal dette drøftes med STOMP4FUN. Den udendørs placering skal have en tør overflade og beskyttelse mod regn eller en alternativ placering indendørs. Uanset hvad, bør der ikke være nogen risiko for at instrumenterne beskadiges.

6. ARRANGØREN sørger for drikkevarer og mad, og afhængigt af tidspunkt, et varmt måltid mad til samtlige STOMP4FUN instruktører og assistenter.

7. STOMP4FUN er tilladt til at udlevere visitkort og kontaktoplysninger under og efter afholdt en workshop.

8. STOMP4FUN påtager sig ikke ansvaret for beskadigelse af materiale og/eller personlig skade og/eller tyveri.

9. Betaling forfalder senest 14 dage efter fakturaen er udstedt. I tilfælde af forsinket indbetaling, vil STOMP4FUN udøve sin lovfæstede ret til at kræve renter og kompensation for inddrivelse af gældsomkostninger ved lovgivningen af forsinket betaling, hvis STOMP4FUN ikke er betalt i henhold til disse vilkår.

10. Hvis ARRANGØREN annullerer en workshop, vil der blive opkrævet 10% efter booking bekræftelse, 25 %, hvis annullering sker inden for 21 dage før workshoppen, 50%, hvis annullering sker inden for 14 dage før workshoppen, og 100 %, hvis annullering sker på dagen af workshoppen. Ombooking kan føre til ekstra gebyr. Eventuelle ikke-refunderbare udgifter, såsom overnatning, færgeomkostningen, eller særligt udstyr, vil blive opkrævet fuldt ud. STOMP4FUN forbeholder sig retten til at annullere enhver workshop. Hvis STOMP4FUN er nød til at aflyse en workshop, vil betalingen blive overført tilbage til ARRANGØREN.

11. Hvis ARRANGØREN har brug for særlige dokumenter såsom et bankbrev eller anden officiel(e) erklæring(er) fra vores bank vil ARRANGØREN blive opkrævet 750 DKK+moms. Hvis STOMP4FUN skal udfylde en bestemt ‘leverandørformular’ (vendor form) eller andre officielle dokumenter, vil ARRANGØREN blive opkrævet 200 DKK+moms.

12. ARRANGØREN har forstået og accepterer opkrævning af omkostninger, som er forårsaget af ufuldstændige eller urigtige oplysninger fra ARRANGØREN eller uforudsete årsager ved fejl, tvetydigheder eller forsømmelser fra ARRANGØREN.

ARRANGØREN vil blive bedt om at acceptere disse vilkår og betingelser, før en booking er bekræftet.